.
.
Registered Alumni
S.No.NameBatch & YearAffiliations​
61 NUPUR ADARSH M.Sc 2017
62 PEEYUSH KALWANI B.Sc(Hons.) 2015, M.Sc 2017 MECL
63 Pradyumna Singh B.Sc(Hons.) 2013, M.Sc 2016 Ph.D Student Department of Geology BHU
64 PRAMOD KUMAR YADAVA B.Sc(Hons.) 2013 IESD BHU
65 Praveen Kumar Mishra B.Sc(Hons.) 2008, M.Sc(Tech.) 2011
66 PRAVEER PANKAJ PhD 2013 GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
67 Prem Kumar Yadav M.Sc 1975
68 Prof. Harel Thomas B.Sc(Hons.) 1982, M.Sc 1985, PhD 1992, Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar Sagar (M.P.) India
69 Prof. M.S. Srinivasan B.Sc 1958, M.Sc 1960 Banaras Hindu University
70 Punit Dubey B.Sc(Hons.) 2006, M.Sc 2008